Thông tin thanh toán

Để thanh toán dễ dàng và thuận tiện hơn, quý khách có thể chọn một trong các phương thức thanh toán như sau

  1. Nếu sử dụng tài khoản ngoại tệ USD, quý khách có thể thanh toán qua tài khoản sau:

Tên tài khoản : CONG TY TNHH DU THUYEN MEKONG

Số tài khoản: 0071370890568

Tên ngân hàng: Vietcombank Ho Chi Minh

Địa chỉ: 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM, Vietnam

Số điện thoại: (84-8) 38 213 379

SWIFT: BFTVVNVX

  1. Trong trường hợp thanh toán bằng tài khoản EURO quý khách dùng tài khoản:

Tên tài khoản:  CONG TY TNHH DU THUYEN MEKONG

Số tài khoản: 0071141069873

Tên ngân hàng: Vietcombank Ho Chi Minh

Địa chỉ: 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM, Vietnam

Số điện thoại: (84-8) 38 213 379

SWIFT: BFTVVNVX

  1. Quý khách cũng có thể thanh toán bằng VND qua tài khoản:

Tên tài khoản:  CONG TY TNHH DU THUYEN MEKONG

Số tài khoản: 0071000641740

Tên ngân hàng: Vietcombank Ho Chi Minh

Địa chỉ: 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM, Vietnam

Số điện thoại: (84-8) 38 213 379

SWIFT: BFTVVNVX

  1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

https://lecochinchine.com/fr/paiement-en-ligne/

  • Ngoài ra, quý khách có thể download link form và điền thông tin thẻ sau đó gửi lại
  1. Trả bằng Paypal

Du thuyền Mêkong

Add: Cái Bè, Việt Nam
Hotline: (+84) 976 736 419
SĐT: (+84) 28 3993 4552 / Fax: (+84) 28 3993 4554
Email: [email protected]

Theo dõi Chúng tôi